top of page

SIBUR YÖNETİM OFİSLERİ

/

SIBUR HEADQUARTERS

PROJE YERİ

DZERHZHINSK / RUSYA

LOCATION

DZERHZHINSK / RUSSIA

PROJE  YILI 

2014

PROJECT  YEAR 

2014

PROJE TÜRÜ

OFİS ,SANAYİ

PROJECT  TYPE

OFFICE , INDUSTRY

PROJE ALANI

8.000 m²

PROJECT AREA

8.000 m²

HİZMET KAPSAMI

MİMARİ PROJE

SERVICE

ARCHITECTURAL PROJECT

Bir Türk müteahhitlik firmasının Design&Built teklifi doğrultusunda ALAN Mimarlık (İstanbul) işbirliğinde, Rusya'nın en büyük petrokimya üreticisi Sibur'un Dzerhinsk/Nijniy Novgorod'da yer alan üretim tesisi kompleksi içerisinde tasarlanmıştır. 8000 m2 inşaat alanına sahip olan binada, 450 kişilik beyaz yaka personeline çağdaş, rekreatif ve enerji verimli, sürdürülebilir bir çalışma alanı yaratmak amaçlanmıştır. Sovyet dönemi ağır sanayi stoğu ile çevirili bir bölgede yer alan bina, yerel coğrafi verilere göre tasarlanmış pasif ve aktif enerji verimli çözümleri, ofis çalışma hayatına, ortak ve sirkülasyon alanlarına getirdiği çalışan odaklı yaklaşımı ile özellikle bölgesi için öncü olma niteliğindedir.

In line with Design & Built of a Turkish contracting company, in cooperation with ALAN Architecture (Istanbul), it is designed in the production plant complex of Sibur, the largest petrochemical producer of Russia, in Dzerhinsk / Nizhny Novgorod. The building, which has a construction area of 8000 m2, is intended to create a modern, creative and energy efficient, sustainable working space for white collar personnel of 450 people. The building, which is located in a converted area with the Soviet period heavy industry stock, is a pioneer for its region with its passive and active energy efficient solutions designed according to local geographic data and its employee-oriented approach to office work life, common and circulation areas.

bottom of page