top of page

SAY REKLAM YÖNETİM OFİSLERİ

/

SAY REKLAM HEAD QUARTER

PROJE YERİ

İZMİR / TÜRKİYE

LOCATION

IZMIR / TURKEY

PROJE  YILI 

2011

PROJECT  YEAR 

2011

PROJE TÜRÜ

OFİS , SANAYİ , İÇ MEKAN , ÜRÜN TASARIMI

PROJECT  TYPE

OFFICE , INDUSTRY , INTERIOR, PRODUCT DESIGN

PROJE ALANI

1.350 m²

PROJECT AREA

1.350 m²

HİZMET KAPSAMI

MİMARİ PROJESİ , UYGULAMA PROJESİ

SERVICE

ARCHITECTURAL PROJECT , CONSTRUCTION PROJECT

Fabrika üretim holü üzerinde, ilk iki aksta yer alan mevcut üst yönetim ofisi ile son üç aks üzerinde yer alan personel yemekhanesi, çelik konstrüksiyon bir asma kat ile birbirine bağlanarak tüm bina yeniden tasarlanmıştır. Mevcut çatı örtüsü kaldırılmış yerine, yerel yıllık güneş konumuna göre tasarlanmış, çatı penceresi de içeren yeni çatı örtüsü projelendirilmiştir. Ofisler içersinde yer alan tüm doğrama sistemleri, sabit ve hareketli mobilyalar, aydınlatma elemanları proje özelinde tek tek tasarlanarak, üretilmiştir.

On the factory production hall, the existing top management office located on the first two axes and the staff refectory on the last three axles were re-designed by connecting it with a mezzanine floor of steel construction. Instead of the existing roof cover, a new roof covering with a roof window was designed. All chopping systems, fixed and movable furniture and lighting elements are designed and produced individually.

bottom of page