top of page

GENSER AKARCA EVLERİ

/

GENSER AKARCA HOUSES

PROJE YERİ

SEFERİHİSAR / İZMİR/ TÜRKİYE

LOCATION

SEFERIHISAR / IZMIR / TURKEY

PROJE  YILI 

2016

PROJECT  YEAR 

2016

PROJE TÜRÜ

KONUT

PROJECT  TYPE

RESIDENTIAL

PROJE ALANI

750 m²

PROJECT AREA

750 m²

HİZMET KAPSAMI

MİMARİ PROJE

SERVICE

ARCHITECTURAL PROJECT

Birbirlerine komşu yapı adaları üzerinde yer alan, yaklaşık 250'şer m2'lik üç ayrı parselin, bir arada ele alınmasıyla tasarlanan proje, mimari çözümleri ile düşük m2'lerde nitelikli mekanlara ulaşmayı amaçlamaktadır. Her arsanın farklı topoğrafik yapısı titizlikle ele alınmış ve yaşam mahallerinin, dış mekanla ilişkisi süreklilik arz edecek şekilde kurgulanmıştır. Binaların yöneliminde, deniz manzarası kadar, güneşle kurdukları ilişki de etkili olmuştur.

The project, which is designed with three different parcels of approximately 250 m2 each on the neighboring islands, aims to reach qualified spaces in low m2 with its architectural solutions. The different topographic structure of each site has been meticulously examined and the relationship between the living quarters and the outdoor space has been constructed in a continuous manner. In the orientation of the buildings, the relationship with the sun as well as the sea view was effective.

bottom of page