top of page

ERDAL ETİKET YÖNETİM OFİSİ

/

ERDAL ETIKET PRINTING AND LABEL

PROJE YERİ

KEMALPAŞA / İZMİR / TÜRKİYE

LOCATION

KEMALPASA / IZMIR / TURKEY

PROJE  YILI 

2013

PROJECT  YEAR 

2013

PROJE TÜRÜ

OFİS , SANAYİ , İÇ MEKAN

PROJECT  TYPE

OFFICE , INDUSTRY , INTERIOR

PROJE ALANI

1.365 m²

PROJECT AREA

1.365 m²

HİZMET KAPSAMI

MİMARİ PROJE

SERVICE

ARCHITECTURAL PROJECT

Binanın tasarımına, prefabrike taşıyıcı sistemi tamamlanmış haldeyken başlanmış, işveren ihtiyaçları detaylı bir çalışma ile irdelenerek, mimari ihtiyaç programı yeniden belirlenmiş ve eski proje, taşıyıcı sistemin çizdiği sınırlar dahilinde tamamen değiştirilerek revize edilmiştir. Prefabrike taşıyıcı sistemin zorladığı basmakalıp mekanlar, orta aksta cepheyi yapılaşma sınırı dahilinde, dışa doğru öteleyip, bazı tablalı kirişlerin kaldırmasıyla ve çatıda açılan boşluklarla, 3. boyutta zenginleştirilmiştir. Zemin katta her iki kattan hissedilen bir iç bahçe oluşturulmuştur. Tamamen şeffaf ana toplantı odası tüm ofis mekanların odağı konumundadır. Binanın batı-kuzeybatıya bakan uzun cephesinde , lokal yıl içi güneşlenme etüdü yapılarak, otomatik güneş kontrol elemanları ile organize edilmiştir. Böylece gün ışığından endirekt saatlerde maksimum fayda sağlanmış, öğleden sonraları ise gün ışığının doğrudan bina içine girmesi kontrol edilmiştir.

The design of the building was started with the prefabricated conveyor system completed and the needs of the employers were examined in detail and the architectural requirement program was re-defined and the old project was revised and changed completely within the limits drawn by the carrier system. The stereotyped spaces forced by the prefabricated carrier system are enriched in the 3rd dimension by the lateral axis at the construction boundary within the construction boundary, outwardly and by removing some of the beams and by the openings in the roof. On the ground floor, an inner garden is created which is felt from both floors. The completely transparent main meeting room is the focus of all office spaces. In the long facade of the building facing west-northwest, it is organized with automatic solar control elements by performing local in-year sunbathing studies. Thus, maximum benefit was obtained from daylight during indirect hours, and in the afternoons direct sunlight was controlled directly into the building.

bottom of page