top of page

ENEKO EGE SERBEST BÖLGE OFİSLERİ

/

ENEKO AEGEAN FREE ZONE FACTORY OFFICES

PROJE YERİ

AOSB /İZMİR / TÜRKİYE

LOCATION

AOSB / IZMIR / TURKEY

PROJE  YILI 

2014

PROJECT  YEAR 

2014

PROJE TÜRÜ

OFİS . SANAYİ

PROJECT  TYPE

OFFICE , INDUSTRY

PROJE ALANI

1.230 m²

PROJECT AREA

1.230 m²

HİZMET KAPSAMI

MİMARİ PROJE

SERVICE

ARCHITECTURAL PROJECT

Fabrika hollerinin mevcut prefabrike taşıyıcı sistemine entegre olacak şekilde, tamamıyla çelik konstrüksiyon olarak tasarlanan bina, alışıldık sanayi yapısı kurgusundan farklı olarak, fabrika üretim alanlarının, dışarısı ve doğal gün ışığıyla ilişkisini kuran bir ara yüz oluşturmaktadır. Yeşilin içeri taşındığı giriş holü ve +1,20 kotunda konumlanan yemekhane ve seminer mahallerinin, fabrikanın kuzey cephesinde oluşturduğu geniş şeffaf açıklıklar ile, homojen doğal gün ışığının ve çam ağaçlarından oluşan manzaranın, üretim alanlarının en uzak noktasından dahi algılanması sağlanmıştır. Açık ofis düzeninde tasarlanan teknik ofisler, giriş holü galeri boşluğu üzerinden, çelik bir köprü ile üst yönetim ofislerine bağlanmaktadır. Çelik köprü üzerine, üst katta diyagonal olarak eklemlenen toplantı odası, zemin katta resepsiyon bekleme alanını tanımlarken, üretim alanına doğru uzanan konsoluyla, üçüncü boyutta dinamik bir mekan zenginliği yaratmaktadır.

The building, which is completely designed as a steel construction, is integrated into the existing prefabricated carrier system of the factory halls and, unlike the usual industrial structure structure, forms an interface which establishes the relation of the factory production areas with the outside and natural daylight. The entrance hall where the green was moved and the dining hall and seminar spaces located at the +1.20 elevation, with the wide transparent openings formed in the northern façade of the factory, allowed homogenous natural daylight and pine trees to be perceived even from the farthest point of the production areas. Technical offices designed in open office layout are connected to the top management offices via a steel bridge over the entrance hall gallery space. On the steel bridge, the meeting room, which is diagonally attached on the upper floor, defines the reception waiting area on the ground floor and creates a dynamic space in the third dimension with its console extending towards the production area.

bottom of page