top of page

ENEKO AOSB YÖNETİM OFİSLERİ

/

ENEKO AOSB HEADQUARTERS

PROJE YERİ

ÇİĞLİ / İZMİR / TÜRKİYE

LOCATION

CIGLI / IZMIR / TURKEY

PROJE  YILI 

2012

PROJECT  YEAR 

2012

PROJE TÜRÜ

OFİS , SANAYİ ,İÇ MEKAN

PROJECT  TYPE

OFFICE , INDUSTRY , INTERIOR

PROJE ALANI

1.000 m²

PROJECT AREA

1.000 m²

HİZMET KAPSAMI

MİMARİ PROJE , UYGULAMA PROJESİ

SERVICE

ARCHITECTURAL PROJECT , CONSTRUCTION PROJECT

Betonarme taşıyıcı sistemi ve kagir dış cephesi mevcut haldeyken tasarımına başlanan binada, daha önce üretim alanında yer işgal eden mekanlar (mühendislik ofisleri, yemekhane, işçi soyunma odaları vs.), mevcut taşıyıcı sistemin el verdiği ölçüde optimum çözümler aranarak yeni bina içerisinde yeniden organize edilerek, görece kıymetli üretim alanları rahatlatılmıştır. Bina iç mekanında fonksiyonsuz dekoratif hiçbir yapı malzemesi kullanılmamış, taşıyıcı sistem brüt olarak bırakılmış, zemin kaplaması olarak saha betonu üzerine, epoksi boya kullanılmıştır. LEED standartları rehberliğinde, binanın aydınlatma ve iklimlendirme çözümlerinde özel çözümlere gidilmiştir.Enerji tüketimini minimize edebilmek için, açık ofis mekanlarında gün ışığı seviyesine ve masa üstü hedef lux değerine göre, ışık şiddetinin ayarlanabildiği bir otomasyon sistemi kurulmuştur. Otomasyon sistemi dışında her aydınlatma elemanın, kullanıcısı tarafından masası üzerinden kontrol edilebilmesi sağlanmıştır. Aydınlatma elemanlarının tümünde yeni nesil floresan ampuller ve DALI balastlar tercih edilmiştir. Tüm mahaller VRF sistem kullanılarak iklimlendirilmiş, havalandırma sisteminde ise yüksek verimli ısı geri kazanım cihazları ile enerji kayıpları en aza indirilmiş, kullanılan tekstil havalandırma kanalları ile kullanıcı konforu ve estetik değer artırılmıştır. Binada yer alan tüm sabit ve hareketli mobilyalar, projeye özgün olarak tasarlanıp üretilmiştir

In the building where the design of the reinforced concrete carrier system and the façade was present, the spaces (engineering offices, refectory rooms, workers' locker rooms, etc.) that had occupied space in the production area before, were re-organized within the new building by searching for optimum solutions to the extent that the existing carrier system gave hand, relatively valuable production areas were relieved. In the interior of the building, no decorative materials without function were used, the carrier system was left as gross, and on the ground concrete as epoxy paint. Under the guidance of the LEED standards, special solutions were made in the lighting and air conditioning solutions of the building. In order to minimize energy consumption, an automation system was installed in the open office space according to the daylight level and the table top target lux value. Except for the automation system, it is ensured that each lighting element can be controlled by the user via his desk. New generation fluorescent lamps and DALI ballasts have been preferred in all lighting elements. All spaces were air conditioned by using VRF system and energy loss was minimized by high efficiency heat recovery devices in ventilation system, and user comfort and aesthetic value were increased by using textile ventilation ducts. All the fixed and movable furniture in the building were designed and produced in a unique way.

bottom of page